❗ KLAUZULA INFORMACYJNA ❗
Dodane przez admin dnia Maj 18 2020 15:39:38

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Dyrektor szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z Ustawą o zmianie ustawy ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3) celem weryfikacji uczestników, zgłaszanie osób wchodzących, przebywających na terenie obiektu.
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych uniemożliwia wejście na teren obiektu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca. Administrator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do przechowywania danych osobowych dłużej (mimo prośby o natychmiastowe usunięcie) zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do zautomatyzowanego profilowania
7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Lnianie jest:
Bogdan Głowacz mail: iod.bogdan@gmail.com


Administrator danych