• INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dodane przez admin dnia Wrzesień 29 2019 19:56:06

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie informuje, że w roku szkolnym składka na radę rodziców wynosi 30 zł od dziecka. Od zebranych rzeczywistych wpłat klasa otrzymuje do swojej dyspozycji 20% zebranej kwoty. Dodatkowo klasa może otrzymać 50 zł, jeżeli składki wpłyną od wszystkich uczniów danej klasy.

Zebrane przez rade rodziców pieniądze będę przeznaczone na:
- Ślubowanie kl.I
- Dzień Dziecka
- dofinansowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę
- nagrody za wyniki w nauce.

Ponadto rada rodziców będzie współorganizatorem Andrzejek, Mikołajek i Balu Karnawałowego w szkole. W czasie tych imprez rodzice będą sprzedawać słodycze, napoje, zapiekanki.

Rada Rodziców celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność rady, zorganizuje dwie zabawy dochodowe tj. zabawa andrzejkową i zabawę karnawałową.