Szkoła Podstawowa Lniano
Nawigacja
Strona Główna
Patron
Hymn szkoły
Gmina Lniano
Biblioteka
Izba regionalna
Zajęcia dodatkowe
Nasze osiągnięcia
Sport
Świetlica
Nasza galeria
Gazetka szkolna
Dzieci w Sieci
Szkolne newsy
Download
Kontakt
Testy
Linki

Rekrutacja
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021
Wyniki rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych 2020/2021
Lista kandydatów do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021
Dla rodziców
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/21
Plan lekcji na rok szkolny 2019/20
Konsultacje nauczycielskie
Godziny pracy pedagoga szkolnego
Harmonogram uroczystości szkolnych
Harmonogram wycieczek
Harmonogram zajęć dodatkowych
Regulamin dystrybucji podręczniów
Lekcje i przerwy
Dni wolne
Terminarz szkolny
Regulamin uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi
Przywóz uczniów
Odwóz uczniów
Procedura wypisania dziecka ze szkoły
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
Koncepcja pracy na lata 2016-2019
Program wychowawczo-profilaktyczny
Ewaluacja programu profilaktyki
Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych
Procedury dotyczące pobytu dziecka w szkole
Procedury postępowania w wypadkach nagłej choroby dziecka
Procedury postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018-2019
Gazetka szkolna
SPINACZ - gazetka szkolna
Projekty
Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie
Gmina Lniano w liczbach
Witamy
Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
Dowiesz się tutaj wielu ciekawych rzeczy na temat naszej szkoły. Sprawdzisz nowości i zdobędziesz informacje na temat historii naszej szkoły.

Nasz adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie, ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano
tel. (fax) 52 3208695, 500057923
e-mail: splniano@onet.eu

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• UDANYCH WAKACJI!


Dodane przez admin dnia czerwiec 28 2020 08:12:00
0 Komentarzy ~ 44 Czytań Drukuj
• PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

W panelu DLA RODZICÓW (po lewej stronie) znajdziecie wykaz podręczników na nowy rok szkolny.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020-2021Dodane przez admin dnia czerwiec 26 2020 17:17:00
0 Komentarzy ~ 37 Czytań Drukuj

• ABSOLWENCI SP LNIANO - ROCZNIK 2020


Dodane przez admin dnia czerwiec 25 2020 23:35:14
0 Komentarzy ~ 48 Czytań Drukuj
• NASZE UCZENNICE JADĄ NA MISTRZOSTWA POLSKI!


Nasze uczennice, na codzień ćwiczące pod opieką pana Rafała Ziółkowskiego w MUKS Spartakus Lniano, zakwalifikowały się do udziału w mistrzostwach Polski w piłce siatkowej!!!

Dodane przez admin dnia czerwiec 25 2020 15:19:00
0 Komentarzy ~ 38 Czytań Drukuj
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Dodane przez admin dnia czerwiec 15 2020 17:00:22
0 Komentarzy ~ 60 Czytań Drukuj
WYTYCZNE - EGZAMIN


Dodane przez admin dnia czerwiec 10 2020 17:33:22
0 Komentarzy ~ 57 Czytań Drukuj
16 ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE


Dodane przez admin dnia maj 18 2020 16:01:00
0 Komentarzy ~ 74 Czytań Drukuj
❗ KLAUZULA INFORMACYJNA ❗

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Dyrektor szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z Ustawą o zmianie ustawy ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3) celem weryfikacji uczestników, zgłaszanie osób wchodzących, przebywających na terenie obiektu.
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych uniemożliwia wejście na teren obiektu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca. Administrator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do przechowywania danych osobowych dłużej (mimo prośby o natychmiastowe usunięcie) zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do zautomatyzowanego profilowania
7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Lnianie jest:
Bogdan Głowacz mail: iod.bogdan@gmail.com


Administrator danych


Dodane przez admin dnia maj 18 2020 15:39:38
0 Komentarzy ~ 73 Czytań Drukuj
❗ Korzystanie z sali gimnastycznej ❗

Zasady korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie od 18.05.2020 do odwołania.
1. Z dniem 18 maja 2020r. wznawia się działanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana pawła Ii w Lnianie wyłącznie dla grup zorganizowanych działających w ramach sekcji sportowych w klubach sportowych w Gminie Lniano, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć SKS oraz pozostałych osób chętnych po uprzednim zgłoszeniu do Dyrektora Szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zasady korzystania z sali :
a) Na obiekcie może jednocześnie przebywać maksymalnie: 12 osób plus trener .
b) Długość przebywania jednej grupy na sali wynosi 60 min. Zmiana kolejnych grup odbywa się również w tym samym czasie z uwzględnieniem 30 minutowej przerwy na czynności dezynfekcyjne.
c) Warunkiem niezbędnym skorzystania z sali jest wcześniejsza rezerwacja oraz zgłoszenie swojej obecności u dyrektora, który prowadzi ewidencję uczestników zawierającą: imię nazwisko uczestnika, adres, datę zajęć czas przebywania na obiekcie oraz numer kontaktowy do uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich, z zachowaniem przepisów RODO. Dane są gromadzone wyłącznie w celu zachowania warunków bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowych w czasie epidemii COVID-19.
d) Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
e) Obowiązuje zakrywanie ust i nosa do momentu dotarcia do szkoły, natomiast obowiązku tego nie mają osoby przebywające na sali.
f) Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC.
g) Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
h) Trenerzy klubów sportowych zapewniają dezynfekcję urządzeń obiektu: klamek, wejścia, WC, itp., w przypadku zajęć SKS dezynfekcje zapewnia dyrektor szkoły.
i) Sprzęt może być udostępniany przez trenera , jednak musi on być dezynfekowany po każdym użyciu.
j) Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego.
3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z sali zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem sali ,
c) niszczenia urządzeń sportowych ,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
e) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
l) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i otwartego ognia.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.


Dodane przez admin dnia maj 18 2020 15:38:04
0 Komentarzy ~ 74 Czytań Drukuj
• SETNA ROCZNICA URODZIN NASZEGO PATRONA


18 maja mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły – późniejszego papieża Jana Pawła II. Papież-Polak, dziś święty Kościoła katolickiego, zapisał się w historii Kościoła, świata i Polski, ale ma też szczególne miejsce w naszym środowisku jakim jest nasza szkoła. 16 lat temu Jan Paweł II został jej patronem. Od tego czasu uczniowie naszej szkoły poznają życiorys Karola Wojtyły, zgłębiają jego naukę jako papieża. Podczas swojego długiego pontyfikatu odwiedził Polskę aż 9 razy, za każdym razem kierując do swoich rodaków wyjątkowe przesłania. Przypomnijmy najważniejsze cytaty Jana Pawła II, które kierował do Polaków. Niech zewnętrzną odznaką wdzięczności za papieża Polaka będzie wywieszenie żółto-białych flag na naszych domach.Dodane przez admin dnia maj 16 2020 01:46:33
0 Komentarzy ~ 84 Czytań Drukuj

• KONKURS PLASTYCZNYRegulamin konkursuDodane przez admin dnia maj 10 2020 04:09:01
0 Komentarzy ~ 67 Czytań Drukuj

Strona 1 z 37 1 2 3 4 > >>
_
BIP
E-dziennik
Facebook
Społeczność szkolna
Kadra pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Newsy z naszej szkoły
Szkolne newsy
Bezpieczna TV - odc. 1
Prawa dziecka
Dzieci w Sieci
Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

Sieciaki - bezpieczny internet
Filmy
NETYKIETA - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie
INFORMACJE DLA RODZICÓW dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Wolontariat
Wolontariat szkolny - informacje
O nas
I Bieg Niepodległości
Kawiarenka Wolontariusza
Kiermasz bożonarodzeniowy
Dary dla schroniska
Zbiórka dla Łukasza
Świetlica
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Regulamin świetlicy
Galeria świetlicy
Dyżury świetlicowe
Konkursy
KONKURS PLASTYCZNY z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II
Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 84
Najnowszy Użytkownik: torubots
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu